Powervault Storage Array

Controller Type > 12g-sas-4 (1/2)

 • Dell Powervault Me4084 12g-sas-4 84 X 10tb 7.2k Sas Hdd
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 24 X 3.84tb Ssd Sas
 • Dell Powervault Me4084 12g-sas-4 28 X 8tb 7.2k Sas Hdd
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 24 X 3.84tb Ssd Sas
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 12 X 1.92tb Ssd Sas
 • Dell Powervault Me4084 12g-sas-4 28 X 4tb 7.2k Sas Hdd
 • Dell Powervault Me4012 12g Sas 12 X 12tb 7.2k Sas
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 24 X 1.92tb Ssd Sas
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 24 X 2.4tb Sas
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 24 X 3.84tb Ssd Sas
 • Dell Powervault Me4012 12g Sas 6 X 12tb 7.2k Sas
 • Dell Powervault Me4012 12g Sas 12 X 8tb 7.2k Sas
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 24 X 3.84tb Ssd Sas
 • Dell Powervault Me4012 12g Sas 6 X 12tb 7.2k Sas
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 24 X 2.4tb Sas
 • Dell Powervault Me4024 12g Sas 24 X 2.4tb Sas